Social Entrepreneurship for Roma Communities

ЦЕЛ НА ПРОЕКТ SERco

Проектът SERCO има за цел да се справи с проблема за социалното и икономическо приобщаване на ромските общности в страните партньори чрез прилагане на концепцията на социалната икономика като иновативно решение за намаляване на риска от бедност и насърчаване на предприемачеството. Основната цел на проекта е създаването на социално предприемачество от лица от ромски произход да намери приложение в националните стратегии за интеграция на ромите

Акценти на проекта

SERCo обучение

Медиацията е една от мерките, използвани в Европа за справяне с неравенството на ромите. Тя се състои от…

imagen0491-b

Кандидатстване

Доставката на обучителната програма е планирана за месец април 2017 г., а наставничеството ще започне…

img_20160928_154807-b

Наръчник за обучаеми

На разположение ще бъдат два вида наръчници: Ръководство за SERCO обучението за медиатори, съдържащо практическа…

home3

Насърчаване на социално икономически инициативи в ромска общност

Актуални новини

SERCo Събития

The European Commission support for the production of this website does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Contact us

University of Piraeus Research Center
Digital Systems for Learning & Education Laboratory
150, Androutsou Str., Room 207
Piraeus, 18532, Greece
www.kep.unipi.gr
info@serco-project.eu